Kdo jsme, o nás

Jak to bylo na začátku

Oddíl 176. PTO Vlčata byl založen 17.5.1971 na tehdejší pionýrské skupině, která působila na základní škole na Merhautove 37. Z této školy pocházeli také první členové a až do roku 1991 byli členové hlavně z této školy. V roce 1992 nebyl poprvé a naposledy v historii letní tábor, protože počet členů v oddíle klesl natolik, že se tábor nepodařilo uspořádat.
V roce 1993 došlo k novém náboru členů v městské části Bystrc a oddíl se tak fakticky přestěhoval do Bystrce. Většina nových členů pocházela ze základní školy na Vejrostové. K nim se postupně přidávali známí a kamarádi i z jiných škol, ale stále zejména v Bystrci. Tímto rokem také začíná novodobá historie oddílu, protože v této generaci byly děti, které jsou nyní vedoucími u současného oddílu.
V současné době má oddíl asi 40 členů ve všech věkových kategoriích od 4 do 18 let a také více než desítku rádců a vedoucích. Kolem oddílu se pohybuje poměrně početná skupina bývalých členů, aktivních rodičů, kamarádů a sympatizantů, kteří přiloží ruku k dílu, když je třeba.

Pionýr

V roce 1990, kdy došlo ke zrušení pionýrské organizace SSM a k obnovení Pionýra, jsme se rozhodli, že nemáme žádný důvod odcházet do jiných spolků. Nikdy jsme nespojovali činnosti oddílu s politikou a neděláme to dodnes. Pionýr je dnes demokratické a silné sdružení, které má propracovaný systém vzdělávání vedoucích a instruktorů a poskytuje nám velmi dobré zázemí pro činnost a to nejen finanční, ale i v množství spřízněných oddílů, se kterými se sdružujume v PTO.

Proč to děláme a co je naším cílem

Naším cílem je nabízet dětem aktivní program, zaměřený na turistické a tábornické dovednosti. Snažíme se děti seznamovat s životem v přírodě, s jejím poznáním, se spoluprací s ostatními dětmi, s týmovou prací a s dalšími dovednostmi, které jsou důležité pro život v naší společnosti. Pracujeme družinovým systémem, kde jednotlivé družiny nejsou věkově homogenní a využíváme tak možnosti předávání zkušenosti starších členů mladším. Družiny vedou a na programu se významně podílejí rádci a vedoucí, kteří jsou všichni odchovanci oddílu. Zároveň mají všichni vzdělání, které poskytuje Pionýr pro práci s dětmi. Asi nejlepší reference můžete získat u rodičů současných i minulých členů, kteří vám mohou poskytnout ty nejlepší informace o tom, jak oddíl funguje.

Jak je to nyní

Během roku pořádáme jednodenní i vícedenní víkendové akce do okolí města Brna a na Vysočinu. Naší nejoblíbenější základnou je Štíří důl u Krucemburku. Během roku také probíhají schůzky v Lužánkách na Lidické 50. Schůzky jsou pro nejmenší (školku) v úterý od čtyř do pěti v Lužánkách. Účastníme se také Zelené ligy PTO, což je soutěž mezi oddíly v Brně, která má během roku tři části, první díl je hned na začátku října.