Seton 2023

Popis akce

Každoroční závěr Zelené ligy - Setonův závod.

Potřebujeme každou duši! Setonův závod je soutěž tříčlenných hlídek ve stanovených kategoriích viz níže. Tyto hlídky budou běhat po stanovištích v Mariánském údolí a plnit úkoly ze světa kytiček, zdravovědy, zvířátek a tak dále.