Úvod

Vítejte v období pozdního středověku. Byzantská říše stále odolává nespočtu nepřátel, Evropané dosud neobjevili Ameriku, ve Francii zuří stoletá válka a v Praze byl dostaven Karlův most.

Po Pisánském koncilu, který měl vyřešit dvojpapežství, jsou papeži hned tři. Církev se opájí světskou mocí, kritika je označena za kacířství a odpustky se prodávají čile dál. Možná to je právě dnes, kdy Gutenberga napadla myšlenka knihtisku. Bitevní pole ovládají vznešení rytíři zakuti do železa, ale do módy se dostává střelný prach a stejně jakou soudek s prachem v Čechách doutná revoluční hnutí, které brzy naruší světský pořádek.

Povstaň, povstaň, Veliké Město pražské, povstaň všeckna říše věrná této země České, rytieřské pohlavie i všeckny moci zemské.

Bratři a sestry, pozvedněte cepy a hole, poberte co unesete a vydejte se do jižních Čech. Společně vybudujeme Tábor, jež se bude řídit Božím zákonem. Odložíme stranou vzájemné sváry a budeme spolu statečně bránit Čechy před papeženci.


Veritas omnia vincit.

Propozice

Husiti 2021 propozice.pdf