Vikingská kronika

Dag 16 - Ragnarok

Dnešní ráno začalo o hodinu později než je normálně zvykem. To dopřálo Vikingům odpočinek a nabrání sil, které jim z předchozích dnů již scházeli. Dopolední program doprovázela bouřka a hraní deskových her, někteří si vyráběli drátěné šperky. Přišel oběd a s obědem odpolední klid.

 

Po obědě se odpočatí Vikingové vydali na blízký kamenný kruh, u kterého sváděli velkou šiškovou bitvu. Jejich úkolem bylo dopravit co nejvíc materiálu dovnitř kamenného kruhu, ovšem během těchto cest je napadaly další klany.

Po bitvě se naši staří udatní Vikingové chopili vojenského cvičení a nacvičovali si jak bojové formace, tak i taktiky a umění boje.

Tma se sešla dohromady a pohltila Slunce. Temný vlk Fenrir, syn Lokiho, ho snědl a tímto započal Ragnarok. Heimdall zadul na svůj honosný roh Gjallarhorn a tím vešlo na vědomí všem lidem, bohům, skřítkům i trpaslíkům, že poslední bitva nastala. Začala být zima tak veliká, jako nikdy předtím. Rostliny přestali růst a zvířata dávat jídlo. Obrovský had Jörmungandr, který obepíná celý Midgard, vypustil svůj jed do moří a vyčerpaní lidé čeho k snědku začali mezi sebou válčit. Válčit začali i Bohové. Thor ale prvně sestoupil k Vikingům, obyvatelům Midgardu, a informoval je o této situaci. Vikingové museli bránit svůj Midgard proti nestvůrám a zrůdám, které pronikly do tohoto světa. Vikingové běhali po celém Midgardu, navštěvovali obětiště Bohům, na kterých sbírali posily do svých armád. Obětiště nebyly nijak blízko, jednalo se o několikakilometrové vzdálenosti, které statní Vikingové museli překonat. Boj to byl úmorný, ani po pěti hodinách vypínání všech sil se výhledy na úspěšný konec nezdály nadějné. Během čtvrté hodiny ranní dopadla na Vikingy únava, ale stejně nikdo nešel spát. Všichni museli bránit Midgard. Vojáci, bez sil a schopnosti vůbec udržet zbraň, bojovali do vyčerpání všech sil.

Nestvůr a zrůd nicméně začalo ubývat. Vysvitla naděje. Na obloze se rozzářilo Slunce, Slunce nového Světa. Byla to dcera starého Slunce a zářila stejnou silou. Z moří vyvstal nový svět, který obidlili lidé. Konec světa skončil, vše staré je pryč, navždy smeteno a započala nová éra bytí. 

Dag 15 - Honba za Lokim

Při ranním vstávání se nejstarší generace dětí vrátila zpět do tábořiště a pomohla probudit zbytek tábora, který tradičně hned po rozcvičce šel na ranní hygienu a snídani.

Do oběda zbývalo času ještě dost, a tak Vikingové nacvičovali šiškové souboje v lese, které byly doprovázeny střelbou z luku.

Dopoledne se Vikingové vydali honit Lokiho, který přesvědčil Baldrova slepého bratra Höda, aby se zúčastnil oblíbené zábavy ostatních bohů, a to vrhání předmětů a zbraní po Baldrovi. Byl totiž nesmrtelný, protože jeho matka si nechala od všech věcí přislíbit, že mu nikdy neublíží. Ovšem zapomněla na jmelí, které jí přísahu nesplnilo. Loki pozvedl Hödovu ruku, vložil mu do ní větvičku jmelí a nechal ho na bratra vystřelit. Baldr padl mrtev.

Po nějaké době bohové přišli na to, že za to může zase Loki. Ten byl už ale dávno pryč, ukryt v chatrči, ve které se přes noc skrýval. Přes den se proměnil v lososa a skrýval se ve Fránangrském vodopádě. Bohové ho nakonec vystopovali a napadlo je použít rybářskou síť, díky níž mohli lososa chytit. Ale s tím už potřebovali pomoct od našich Vikingů. Ti si vyrobili síť a vrhli se do vody chytat stříbrného lososa. Více už můžete vidět ve fotogalerii. 

Po tomto výkonu se Vikingové šli osprchovat a umýt. Večerní vzduch se chvěl burácivým zpěvem u ohně a šlo se zase spát. Dobrou noc. 

 

Dag 14 - Bloudění Ásgarským bludištěm

Dnešní dopoledne se Vikingové vydali sbírat lesní plody na večeři. Sběr byl úspěšný, donesli přes osm kilo borůvek, které se využily na večerní knedlíky. 

 

Po obědě jsem se všichni sešli u Ásgardského bludiště, které brání zemi bohů před lidmi, kteří nejsou hodni vstoupit. Žádnému klanu se nepodařilo prostoupit až na samotný konec. Dešťová přeháňka totiž ztížila postup. I přesto se všem dařilo nad očekávání bohů a možná se jim ještě nějaký den bludiště zpřístupní, aby se dostali až ke konci.

 

Den se rychle ubral ke konci a večer doprovázelo pojídání borůvkových knedlíků a bouřlivý zpěv. V noci se nejstarší generace odebrala do svých přístřešků v lesích, kde přečkala noc. Jak to dopadlo, se dozvíte až v příštím zápisu do kroniky. 

 

 

Dag 13 - Výprava do Asgárdu

Ranní buzení dnes proběhlo dříve než obvykle. Bylo totiž nutné se dopravit do Asgárdu. Vikingové dostali svačinu a vydali se na cestu. Cesta vede skrze most Bifrost, který spojuje svět lidí - Midgard, a svět bohů - Asgárd. Přes něj jsme se dostali až do Asgárdského města Mestr Bjarg.
 
V Mestr Bjargu jim Thór ukázal město a představil jim místa, které jsou zajímavé a poutavé. Vikingové se je vydali hledat a zapisovat do svých map. Díky tomu poznali nejen krásy města a Asgárdu, kterými jsou velkolepé kostely, kláštery a hrady či majestátní architektura, ale i místní obyvatele a bohy.
 
Po průzkumu Asgárdu jsme v Asgárdu zasedli k zasloužené hostině. Propečené vepřové maso během krátké chvíle zmizelo ve chřtánech Vikingů a lahodné chutě naplnily prázdné žaludky. Po výtečném hodování šli Vikingové do města zažít místní kulturu, jídlo i pití. Z města si odvezli mnoho suvenýrů a dárků i pro další obyvatele Midgardu.
 
Po návratu z náročné cesty si Vikingové šli už třetí den po sobě díky přejícímu počasí odpočinout k rybníku. Večerní náladu doprovázel zpěv vikingských popěvků, her a společenských aktivit. Po náročném dni bojovníci zalezli do svých chýší a odebrali se do světa snů.

Dag 12 - Výprava do země obrů

V dopoledních hodinách se vikingové odebrali na nedaleké sportoviště, kde pilovali svoji obratnost a rychlost. Hlavní aktivitou byl oblíbený vachball vylepšeným o vikingské bojové štíty.

Po obědě jsme shlédli divadlo o Thorově výpravě spolu s Lokim a Tjálfím, Thorovým sluhou, do země ledových obrů. Král obrů, Útgadský Loki, jim předložil několik nesplnitelných výzev, díky kterým si chtěl ověřit jejich opěvovanou sílu a bystrost. S některými výzvami jsme museli Thórovi pomoct, tak je naši Vikingové absolvovali sami. Mezi výzvami byl dlouhý a urputný běh a rychlost v hodování a pití sladké medoviny. Dalšími válečnickými zkouškami bylo držení obřího těžkého meče a přesnost střelby z luku. Každý správný Viking by měl umět dobře házet ovcí, vázat uzly či vydržet co nejdéle pod hladinou. Všechny tyto testy Vikingové bravurně zvládli. a tak dokázali obrům, že jsou právem označování jako nejmocnější a nejsilnější bohové Asgárdu.

Celý den doprovázelo slunečné počasí. Vítr šuměl v korunách stromů a se spolu s ním bojovníci vydali k blízkému rybníku, u kterého již tradičně nabírali síly na další den.

Podvečer byl ve znamení očisty a hygieny, bojovníci byli nahnání do sprchových koutů a zbaveni všech severských breberek. Nocí pak zněly písně a zpěvy u obřího vikingského ohně.

Dag 11 - Dary Tývarům

Pochodové pokřiky se ozývaly z Borgu1 již od rána. Ovce, klín, dvojitý klín, obranný kruh či útok na nepřítele - takové povely zněly Borgem a u Askru2. Naši bojovníci trénovali formace čili bojové útvary. Po namáhavém nacvičování formací se vikingové šli osvěžit k blízkému Bjarg Lögru3. Po návratu do Borgu je čekalo (ne)milé překvapení. Čekal je tam Loki! Loki v opilosti oholil hlavu Sif, ženě mocného Thóra, která tím ztratila svou krásu a kdyby to někdo zjistil, ztratila by nejspíše i své postavení. Proto ho následně stihl Thórův hněv.

Lokiho myšlenky jsou nečitelné a většinou mu nemůžete věřit. Tentokrát přišel s "prosbou" do dvou kovářských dílen. V první byli tři bratři, synové Ivaldiho, ve druhé byli bratři Eitri a Brokk. Mezi dílnami panuje dlouhodobá rivalita. Když je Loki oblbnul svými řečmi, obě dílny souhlasily, že vyrobí tři hodnotné dary Tývarům4. Dohromady tedy 6 darů. Která dílna vyhraje? Bylo to napínavé. Loki chtěl poškodit dary Eitriho a Brokka, proto se proměnil v obrovskou mouchu a pokousal Brokka při dmýchání. Avšak Brokk se nedal, dmýchal ze všech sil!

Dary byly dokončeny. Teď už jen stačí předat je Tývarům. Synové Ivaldiho obdarovali Odina kopím, které vždy zasáhne cíl; Freya lodí a Thóra zlatými vlasy pro jeho ženu Sif. Tývarům se dary velice líbily. Avšak dary Brokkovi a Eitriho oslnily Tývary více. Odin dostal náramek všech náramků; Frey zlatého kance, který dokáže neúnavně táhnout jeho vůz; a Thór kladivo Mjöllnir. A tak Tývarové získali své dary, se kterými mohou chránit Asgard a přilehlé světy.

1 - tábořiště, 2 - u popelnice, 3 - rybník, 4 - bohové

Dag 10 - Cesta do Kattegatu

Dopoledne Vikingové pomáhali opět v Matsveinu1 s baklažány. Poté se naši bojovníci zdokonalovali v předávání balíků, zlata a různých tajných zpráv při bojích. Po obědě do Borgu2 přispěchal válečník z daleké země, který podal svědectví o tom, že v jeho zemi ženy stárnou dvakrát rychleji než muži, prší déšť, ze země šlehají plameny, hadi zkalili všechny vody, kobylky zničily celou úrodu a vlci sežrali všechen dobytek. Hrozná pohroma! Böris se šel zeptat bohů na Kattegat, aby zjistil, proč byla jeho země zničena. Vikingové na Bjarg Hringal3 našli tajnou zprávu s místem, kde najdou první z živlů. Každý klan měl totiž získat čtyři živly. Každý živel byl obětován jednomu bohu - oheň Surtovi, vodu Aegirovi, vzduch Njördovi a zemi Freyi. Naši bojovníci vyluštili všechny zprávy od Tývarů4. Ve večerních hodinách se celý Borg odebral na Hár Bjarg5, kde se válečníci setkali s Tývary. Tývarové jim sdělili, že se blíží pohroma. Blíží se RAGNARÖK!

1 - kuchyně, 2 - tábořiště, 3 - Kamenný kruh, 4 - bohové, 5 - Vysoký kámen

Dag 9 - Etha a Slátr

Dnes se Tývarové1 opět hněvali. Největší zlost měl Thór. A to hlavně kvůli tomu, že mu někdo ráno ukradl jeho mocné kladivo Mjöllnir. Zloděj mu nechal vzkaz, který zněl takto: " Mocný synu Odinův, jestliže chceš své kladivo zpět, musíš mi dát za ženu Freyu, bohyni krásy a lásky." Avšak Thór se tímto vzkazem nenechal rozházet a vymyslel lstivý plán! On sám, Tývar hromu a blesku, se převleče za nevěstu, tedy Freyu. Naše klany Thórovi pomohli, celkem si mohl vybrat ze šesti skvělých modelů. Model, který se zalíbil Thórovi, vytvořil klan Róthin2. Thór získal úspěšně kladivo zpátky a tak nám uspořádal hostinu Hostina byla věru velkolepá! Válečníci se občerstvili pečeným Slátrem3 a sudy s medovinou. Veselí se rozléhalo celým Borgem4 a dobrá nálada panovala po celou dobu.

1 - bohové, 2 - červená, 3 - maso, 4 - tábořiště

 

Dag 8 - Bifrost

Jak už bylo zmíněno u přístřešků, vikingské ženy milují krásné věci. Proto si dnes pomocí techniky drhání vyráběly pásky. Jsou ještě hezčí než obvykle! Odpoledne naši bojovníci opravovali midgardský Bifrost, aby mohli obnovit přímé spojení s Asgardem. Starší válečníci poctili Tývary1 tím, že postavili menhirový kruh okolo místa, kde se jim Tývarové poprvé zjevili. Při vztyčení dvanáctého menhiru oblohu protnul blesk, čímž jim nejen Thór prokazoval svou přízeň. Všichni bojovníci poklekli a pomodlili se ke svým Tývarům. Přítomnost samotného Thóra byla cítit ve vzduchu, kdy zuřivá bouře zmítala vrcholek, vítr trhal stromy, déšť je bičoval do jejich strhaných tváří. Válečníci byli naplněni vírou, že vítězství je nakloněno na jejich stranu.

Poté byli všichni zkoušeni z přírodopisných a kartografických znalostí. Večer se starší odebrali trénovat smysly do temné jeskyně, aby posílili všechny kromě zraku. Mladší Vikingové trénovali svou bystrost v oblíbené hře VINGO.

1 - bohové

Dag 7 - Fantastická zvířata

Po velkolepých oslavách byli bojovníci unavení. Také místního kohouta toto veselí zmohlo, proto zakokrhal až o hodinku později. Válečníkům byl tedy dopřán Ró1. I přes Sút2 a nepřízeň počasí se Vikingové museli vrátit do Reithy3. Pomocí Bifrostu cestovali mezi devíti světy a zjišťovali, jaká zvířata tam žijí. Už jste viděli zvířátko, které mělo místo nohou kolečka, květák na hlavě, čtyři oči či nohy kolem celého těla? Byla opravdu fantastická! Nejvíce zvířat objevil a zaznamenal klan Róthin4.

Večer naši bardové vytáhli své nástroje a celým Borgem5 se rozléhal mocný zpěv, nejen válečných písní, a výkřiky a pokřiky od deskových her. Nutno uznat, že dobrá nálada naplnila celý Borg i přilehlé okolí.

1 - odpočinek, 2 - zima, 3 - služba, 4 - červená, 5 - tábořiště

Dag 6 - Rovnodennost

Celý den probíhaly oslavy, protože byl Dag1 vikingské rovnodennosti. Aby se večer mohla uspořádat pořádná hostina, museli naši bojovníci na chvíli odložit své zbraně a vyměnit je za krajáče na Blárbörren2. Přípravy Gjöru3 probíhaly celý den. Co ale ještě slavnosti scházelo, byla zábava. Proto Tývarové4 oslovili klany, aby pro ně sehrály scénky z asgardské mytologie.

Klan Róthin5 připomenul, že existuje 9 světů, mezi kterými Asgarďané cestují pomocí Bifrostu. Klan Rauthr6 sehrál scénku z Thórovy rodiny, kdy jeho syn Bjog Bjoug Bjoučeg byl nedopatřením zabit svou vlastní ženou, která byla následně proměněna v ovci a v této podobě žije dodnes. Jelikož je Thor jeden z nejvýznamnějších Tývarů, tak i klan Blárů7 zobrazil výjevy z jeho života. Konkrétně vyhnání Thóra na Midgard8. Klan Groen9 mistrně sehrál neustávající rivalitu mezi Lokim a Thórem.  Klan Neffölr10 připomněl, že né všichni válečníci se dostanou do Valhaly. A klan Hvítr11 na závěr ukázal výjevy z božské hostiny. A tak se naši Vikingové touto božskou oslavou inspirovali a šli slavit po svém.

1 - den, 2 - borůvky, 3 - jídlo, 4 - bohové, 5 - červená, 6 - fialová, 7 - modrá, 8 - Země, 9 - zelená, 10 - žlutá, 11 - bílá

Dag 5 - Zpráva od Tývarů

Po včerejším výcviku měl Fólk1 Borgu2 poničené zbraně, proto celé dopoledne strávil jejich opravou. Rada starších mezi tím hrála Fank, ve kterém testovala přímé napadení Höstega3. Zkušenosti, které nabyla v této „hře“, následně předávala mladším válečníkům. Odpoledne dostali Vikingové zprávu od proroka Börise, který jim řekl, že našel starý svitek od dávných předků, který vede k místu, kde Fólk Midgardu4 může komunikovat s asgardskými Tývary5. Klany se svými Jáhrly6 se tedy vydaly po těchto stopách. Nejdříve došly na Branhuld, zničený chrám Tývara Heimdala, ze kterého zbyl jediný Bjarg7. Poté je stopa dovedla na Fjord Ludwig, kde klany objevily Thorův štít. Od tam pokračovaly na Lambdu, kde našly zprávu, aby se vrátily do Borgu a tam čekaly na znamení, které jim Tývarové brzy sešlou. Po návratu z daleké Gaty8 a po Gjöru9 byl večerní Karthr10, po kterém naše bojovníky čekal již zasloužený Höfgi11.

1 - lid, 2 - tábořiště, 3 - nepřítel, 4 - Země, 5 - bůh, 6 - vůdce klanů, 7 - kámen, 8 - cesta, 9 - jídlo, 10 - nástup, 11 - spánek

Dag 4 - Přístřešky

Celý den byl zaměřen na trénování bojových strategií. Po ranním výcviku vyrazili naši bojovníci do lesů, aby si tyto strategie procvičili.  Klany se rozdělily na družstva a strategický výcvik s krycím jménem Kopiník a Guiden1 mohl začít. Při výcviku byly nacvičovány různé strategie zaměřené především na zničení zásob Gjöru2 Höstögů3, hlavně ovcí.

Odpoledne si válečníci v rámci výcviku stavěli přístřešky pro případ, kdyby byl hlavní Borg4 napaden barbary nebo klan prohrál Flodálen5. Záložní útočiště mělo být prostorné, aby se do něj vlezlo alespoň pět statných Vikingů. Mělo být dobře ukryté, aby je Höstögové nenašli. Dále mělo být dostatečně obranyschopné, což většina klanů brala opravdu zodpovědně, neboť vyrobily nejrůznější obranné systémy jako děla, šípy, kopí, opevnění s bodáky či vystřelovací pasti. A samozřejmě přístřešek musel být estetický, aby se zde líbilo vikingským ženám. Kdyby záložní tábor nesplňoval toto kritérium, zvýšilo by se riziko, že daný klan bude prozrazen. Vikingské ženy si totiž potrpí na krásné věci. Pokud by tedy nebylo útočiště hezké, ztropily by ženy scénu, čímž by došlo k prozrazení tajného táboru.

Večer pokračoval v zocelování Vikingů, kteří soutěžili v disciplínách s různou tématikou. V první disciplíně popustili uzdu své fantazii a vymýšleli oslavnou báseň s vikingskou tématikou (viz níže). Ve druhé disciplíně byly testovány válečné pokřiky. Všichni naši Vikingové mají opravdu silné hlasivky a vydrží křičet opravdu dlouho. Třetí disciplíny se účastnili pouze ti nejsilnější, aby si porovnali své síly. Rada starších nakonec tento silový souboj musela utnout, jinak by se naši siláci poměřovali ještě nyní. Další soutěž byla opět na porovnání síly a na zopakování strategií z rána. Válečníci házeli ovcí, čímž cvičili záchranu Gjöru před Höstegi. V poslední disciplíně nám Vikingové předvedli výjevy z vikingské mytologie, které byly opravdu povedené.

1 - druid, 2 - jídlo, 3 - nepřítel, 4 - tábořiště, 5 - bitva, válka

Úryvek z oslavné básně od vikingské básnické skupiny HRDN:

Ovci stříhal nůžkami,
Viking známí růžkami.

V boji prohrál svoji loď,
domů běžel bez kalhot.

Do Valhaly štít si vzal,
radostí pak kokrhal.

Jmenoval se Vyšoustloň,
buďte prosím jako on.

Dag 3 - Pomníky

Dnešní den začal prací. Válečníci pomáhali v Matsveinu1 s baklažány a následně si doopravili svou výzbroj. Odpoledne byla práce těžší. Klany měly za úkol postavit Tývarům2 pomník, na kterém by vzplál Bruni3. Naši Vikingové se z Borgu4 rozutekli všemi směry, aby získali Bjargy5 z nedalekých Mörků6. Země duněla, mocné výkřiky stavitelů a stratégů se rozléhaly po okolí, vzduch byl naplněn prachem a potem. I ti nejmenší válečníci napínali všechny své síly. Pokud by nestihli postavit pomníky včas, stihl by je hněv bohů!

Pomníky byly postaveny, stačilo jen zapálit Bruni na jejich vrcholku k poctě Tývarům. Ohně vzplály. Který z nich vydrží nejdéle? Kdo získá největší boží přízeň? Napětí houstlo. Groenský7 klan vyslyšel slova proroka a začal se modlit, čímž získal velikou boží přízeň. Avšak v tomto klanu zřejmě nebyli všichni pravověrní, neboť i jejich oheň, byť po dlouhé době, pohasl. Největší přízeň Tývarů tedy získal klan Blárů8, jejichž oheň plál nejdéle.

Večer se obyvatelé Borgu rozdělili podle svých válečných zkušeností na tři skupiny. Válečníci s nejvíce zkušenostmi zdokonalovali přesnost při střelbě v šeru a v Nóttě9. Středně zdatní válečníci také trénovali střelbu na přesnost, ale ne za tak těžkých podmínek, při vikingské hře Mölki. Nejmenší válečníci pilovali boj zblízka, naloďování a vyloďování do válečných lodí.

1 - kuchyně, 2 - bůh, 3 - oheň, 4 - tábořiště, 5 - kámen, 6 - les, 7 - zelený, 8 - modrá, 9 - noc

Dag 2 - Fank

Naši válečníci mají po dlouhých bojích zničenou zbroj i brnění, proto hned po Gjöru1 začali s jejich renovací. Kopí, štíty i brnění si po četných opravách vyzdobili znaky svých klanů.  Odpoledne je čekal Fank, ve kterém bojovníci jednotlivých klanů poměřovali své síly. Fanku se chopil starší bojovník z Bláru2, ale pozor! Válečník z Groenu3 a Róthinu4 se na něj v zápětí vrhnul také. Muž z Róthinu byl již skoro přemožen, avšak na pomoc mu přispěchala posila! Pro Groen a Blár to vypadalo bledě. Sigr sat Róthin!5 Další zápas byl jednoznačný, Neffölf6 vyhrál s přehledem. Bacha na nejmladšího bojovníka z Hvítru7, nezdá se, má duši silného válečníka a nevzdá se jen tak. Avšak na poslední chvíli byl přemožen válečníkem z Rauthru8. Boje byly napínavé, síly vyrovnané, všichni čekali se zatajeným dechem, jak to skončí. Kdo má nejsilnější bojovníky?! Rauthr.

Večer se z Matr Rúmu9 rozléhal mocný zpěv, Vikingové pěli válečné i oslavné písně a popíjeli medovinu. Jedním z hlavních bodů večerního programu bylo vystoupení hlavního barda Jörgeho, který na Mörkský10 Hórn11 zahrál romantickou vikingskou píseň - Píseň umírajícího jelena, která nejednoho bojovníka dojala.

1 - jídlo, 2 - modrá, 3 - zelená, 4 - červená, 5 - Vítězství pro červenou!, 6 - žlutá, 7 - bílá, 8 - fialová, 9 - jídelna, 10 - lesní, 11 - roh

Dag 1 - Příjezd

Po dlouhých bojích se Vikingové vrátili zpět na Borg1. Po příjezdu do domoviny byl každý Viking zařazen do klanu a následně přivítán svým Jáhrlem2.  Poté šly všechny klany k blízkému Bjarg Lögru3, aby po dlouhých bojích uvolnily své svaly a nabyly nové síly. Po vydatném Gjöru4 se klany vydaly znovu obsadit svá hlavní města a vyhnat barbary, kteří města v jejich nepřítomnosti zabrali.

1 - tábořiště, 2 - vůdce klanu, 3 - rybník, 4 - jídlo